Sanolabor

 

Vizitka

 

OSNOVNI PODATKI

Skrajšana firma: Sanolabor, d. d.

Davčna številka: SI62340735
Matična številka: 5000823
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 061/10029100.
Sanolabor, d. d., je zavezanec za plačilo DDV. 

Zastopniki: Starič Simon, Sever Vladimir

 

Kako do nas?

 

 

   Povezani z nami